Dataset

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; loon van werknemers 2000-2004

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Higher education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici. Er zijn gegevens opgenomen over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en afstudeerrichting van de afgestudeerden. De afgestudeerden worden een aantal jaren gevolgd. Gegevens over de arbeidsmarktpositie (onder andere werk of uitkering) zijn jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2004.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 november 2015. Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Uitstromers hoger onderwijs met werk; bedrijfstakken, studiekenmerken. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80452ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80452ned

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici; loon van werknemers Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80452ned

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici; loon van werknemers Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering