type-icon

Dataset

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; loon van werknemers 2005-2009

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 28/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel beschrijft de arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici. Er zijn gegevens opgenomen over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en afstudeerrichting van de afgestudeerden. De
afgestudeerden worden een aantal jaren gevolgd. Gegevens over de arbeidsmarktpositie (onder andere werk of uitkering) zijn jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 november 2015.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Uitstromers hoger onderwijs met werk; bedrijfstakken, studiekenmerken. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80461ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80461ned

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici; loon van werknemers Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80461ned

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici; loon van werknemers Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering