Dataset

Cursusdeelnemers (oude definitie); persoonskenmerken 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere, periodiek terugkerende AES. De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar over 2011

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 oktober 2015: geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2011. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82107NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82107NED

Cursusdeelname volwassenen, werkgerelateerde cursus Leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, arbeidsrelatie, anciënniteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82107NED

Cursusdeelname volwassenen, werkgerelateerde cursus Leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, arbeidsrelatie, anciënniteit