Dataset

Habitattypenkaart Yerseke en Kapelse Moer T2

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 06/08/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kartering van habitattypen Yerseke en Kapelse Moer 2021

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=natuur%3Aext_nat_habyerkapmoer21_t2&bbox=57876.49609375%2C388298.75%2C60945.52734375%2C391228.625&width=768&height=733&srs=EPSG%3A28992&styles=&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ext_nat_habyerkapmoer21_t2

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Habitattypenkaart Yerseke en Kapelse Moer T2

natuur:ext_nat_habyerkapmoer21_t2

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wfs?request=GetCapabilities

Habitattypenkaart Yerseke en Kapelse Moer T2

Downloads

ZE_2021_YersekeKapelseMoer_HabitatRapport.pdf

ZIP CC-0 (1.0)

Habitattypenkaart Yerseke en Kapelse Moer T2