Dataset

Bedrijfsbestelauto's; gereden km's, (SBI 2008), regio's, 2009-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto’s op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto’s), verkeersprestaties (gereden kilometers) van deze voertuigen en gemiddelde jaarkilometrages. Deze cijfers zijn verdeeld naar bedrijfstak (SBI 2008) en naar regio's. Voor de verkeersprestaties naar regio geldt dat de eigenaar van de bestelauto in die regio woont/is gevestigd.

De cijfers in deze tabel hebben betrekking op alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:

  • Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
  • Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Doordat de kwaliteit van het leasebestand (van de Belastingdienst) van 2016 beter is dan de jaren ervoor kunnen meer bestelauto’s toegewezen worden aan de branche van het bedrijf dat de bestelauto leased (de lessee). Hierdoor kunnen verschuivingen ontstaan tussen onder andere branches en regio’s.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2016.

Status van de cijfers: De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 mei 2019 Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege overlap met andere tabellen en de mate waarin deze tabel bekeken werd is deze tabel stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81542NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81542NED

Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), provincies

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81542NED

Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), provincies