Dataset

Inkomen en economische zelfstandigheid; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/08/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Income policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het persoonlijke inkomen en de economische zelfstandigheid van mannen en vrouwen in Nederland, uitgesplitst naar; positie in het huishouden, leeftijd van de persoon, leeftijd van het jongste thuiswonende kind, onderwijsniveau, en herkomst. De doelpopulatie omvat alle personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd, woonachtig in particuliere huishoudens met bekend inkomen, exclusief studenten en scholieren, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023: De cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. De cijfers naar onderwijsniveau voor 2019 zijn gewijzigd. Dit is het gevolg van een foutje in de verwerking.

Vanaf 2013 is een revisie van het onderwijsniveau doorgevoerd in de cijfers. Meer informatie over de revisie is te vinden in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Een actualisatie zal volgen in de loop van 2024.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26035NED

Economische zelfstandigheid, Financiële onafhankelijkheid, Inkomen Geslacht, Leeftijd, Inkomensgrens, Onderwijsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26035NED

Economische zelfstandigheid, Financiële onafhankelijkheid, Inkomen Geslacht, Leeftijd, Inkomensgrens, Onderwijsniveau