Dataset

Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland (KLZ)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Met het KLZ ontstaat inzicht in het netwerk voor het doorgaande (land)bouwverkeer en daarmee ook waar knelpunten in dat netwerk zitten. Niet alle wegen voldoen immers aan de eisen die aan het kwaliteitsnetwerk worden gesteld. Denk aan drukke 80 km/u-wegen waar (land)bouwverkeer gebruik maakt van de hoofdrijbaan, smalle plattelandswegen (60 km/u) waar (land)bouwverkeer en fietsers niet gescheiden zijn en routes door de bebouwde kom, waar het (land)bouwverkeer niet altijd genoeg ruimte heeft en niet altijd gescheiden is van het fietsverkeer en voetgangers.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/Infra/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Infra%3Ageocst_lndbourtelin&bbox=13808.0%2C359134.34375%2C77787.0%2C419835.6875&width=768&height=728&srs=EPSG%3A28992&styles=&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geocst_lndbourtelin

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/Infra/wms?request=GetCapabilities

Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland (KLZ)

Infra:geocst_lndbourtelin

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/Infra/wfs?request=GetCapabilities

Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland (KLZ)