Dataset

Schoolfietsroutes en landbouwverkeer wegen 2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaartlaag bevat de mbv GIS analyse van routes tussen pc 4 huisdata van scholieren (DUO) en hun school gecombineerd met een mix van daadwerkelijk gebruikte en door de branchevereniging gewenst landbouwroutes

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AFIETS_SCHOOLFIETSROUTES_LANDBOUWVERKEER_WEG&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

FIETS_SCHOOLFIETSROUTES_LANDBOUWVERKEER_WEG

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Schoolfietsroutes en landbouwverkeer wegen 2021

FIETS_SCHOOLFIETSROUTES_LANDBOUWVERKEER_WEG

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Schoolfietsroutes en landbouwverkeer wegen 2021

Data schemes

FIETS_SCHOOLFIETSROUTES_LANDBOUWVERKEER_WEG Feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name A int type Van coordinaat openstreetmap
name B int type Naar coordinaat opentreetmap
name osm_id int type Id openstreetmap van wegdeel
name naam nvarchar type Straat- of wegnaam
name wegbeheerder nvarchar type Wegbeheerder
name gemeente nvarchar type Gemeente
name regio nvarchar type Regio
name provincie nvarchar type Naam Provincie
name bebouwde_kom nvarchar type Bebouwde kom - ja of nee
name maximum_snelheid int type Maximum snelheid in km per uur
name osm_fclass nvarchar type Classificering door open streetmap
name richtingen_toegestaan_auto nvarchar type Richtingen toegestaan voor autoverkeer
name richtingen_toegestaan_fiets nvarchar type Richtingen toegestaan voor fietsverkeer
name vrijliggend_fietspad_aanwezig nvarchar type Vrijliggend fietspad aanwezig
name scholieren_PO_doorsnede_klasse nvarchar type Aantal scholieren PO
name scholieren_VO_doorsnede_klasse nvarchar type Aantal scholieren voortgezet onderwijs
name scholieren_doorsnede_klasse nvarchar type Totaal aantal scholieren
name landbouwroute_klasse nvarchar type Type van de landbouwroute

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Landbouwroutes, Wegen aantal scholieren

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_fietsgegevens/MapServer

accessPoint