Dataset

Schoolfietsroutes en fietspaden 2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaartlaag bevat de m.b.v. GIS analyse van routes tussen pc 4 huisdata van scholieren (DUO) en hun school

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AFIETS_SCHOOLFIETSROUTES_FIETSPAD&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

FIETS_SCHOOLFIETSROUTES_FIETSPAD

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Schoolfietsroutes en fietspaden 2021

FIETS_SCHOOLFIETSROUTES_FIETSPAD

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Schoolfietsroutes en fietspaden 2021

Data schemes

FIETS_SCHOOLFIETSROUTES_FIETSPAD Feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name A int type Van coordinaat openstreetmap
name B int type Naar coordinaat opentreetmap
name naam nvarchar type Straat- of wegnaam
name wegbeheerder nvarchar type Wegbeheerder
name gemeente nvarchar type Gemeente
name regio nvarchar type Regio
name fietspad_ligging nvarchar type Ligging fietspad
name fietspad_juridische_status nvarchar type Juridische status van het fietspad
name bebouwde_kom nvarchar type Bebouwde kom - ja of nee
name BGT_verhardingstype nvarchar type Gebruikte verharding
name breedte_fietspad_klasse nvarchar type Breedte van fietspad - klasse in m
name beoordeling_breedte nvarchar type Beoording van breedte van het fietspad
name scholieren_PO_doorsnede_klasse nvarchar type Aantal scholieren PO
name scholieren_VO_doorsnede_klasse nvarchar type Aantal scholieren voortgezet onderwijs
name scholieren_doorsnede_klasse nvarchar type Totaal aantal scholieren
name Snelheid_hoofdweg nvarchar type Maximale snleheid op de hoofdweg in km per uur

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Fietspaden aantal scholieren, Fietspaden breedte klasse, Fietspaden soort fietspad

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_fietsgegevens/MapServer

accessPoint