Dataset

Gemeenteraadsverkiezingen, 2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie geeft informatie over het aantal geldig uitgebrachte stemmen per politieke groepering getotaliseerd over alle gemeenten van Nederland waar op 6 maart 2002 een verkiezing voor de gemeenteraad is gehouden. Tevens zijn totaalcijfers over geheel Nederland opgenomen over de naar aanleiding van deze verkiezingen benoemde raadsleden, de nieuw gekozen wethouders en de burgemeesters.

Op 6 maart 2002 heeft de stemming voor de gemeenteraden plaatsgevonden in 458 van de 496 gemeenten. De uitslagen in deze publicatie betreft een samentelling van de uitslagen in alle 458 gemeenten welke op deze datum een verkiezing voor de gemeenteraad hebben gehouden. Als gevolg van gemeentelijke herindeling of samenvoeging vond in 38 gemeenten op die dag geen stemming plaats. De verkiezingsresultaten van deze 38 gemeenten zijn opgenomen in de publicatie 'Gemeenteraadsverkiezingen i.v.m. gemeentelijke herindelingen'. Een link naar deze publicatie is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze publicatie.

Gegevens beschikbaar over 6 maart 2002.

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70096NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70096NED

Uitgebrachte geldige stemmen, gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters per politieke groepering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70096NED

Uitgebrachte geldige stemmen, gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters per politieke groepering