Dataset

Verkeersprestaties personenauto's; eigendom, brandstof, gewicht, leeftijd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde jaarkilometrages van personenauto's met Nederlands kenteken naar soort eigendom, brandstofsoort, gewichtsklasse en leeftijdsklasse van het voertuig.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden eind 2024 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85396NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85396NED

Gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse personenauto's naar eigendom, brandstofsoort (benzine, diesel), gewicht en leeftijd van het voertuig

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85396NED

Gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse personenauto's naar eigendom, brandstofsoort (benzine, diesel), gewicht en leeftijd van het voertuig