Dataset

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, 1995 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de personenauto-importeurs (SBI 45111). Deze ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers: De cijfers over de drie meest recente maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 20 maart 2013: Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013 en voortgezet als "Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100". Zie ook paragraaf 3.

Wijzigingen per 26 augustus 2011: Op basis van nadere analyse heeft het CBS de omzetcijfers van de branche SBI 45111 Import van nieuwe personenauto's bijgesteld. De bijstelling heeft betrekking op de maanden januari en februari 2011. De reden van de bijstelling is het doorvoeren van nieuwe informatie van berichtgevers naar aanleiding van nadere analyse.

De bijstelling van de uitkomsten van deze branche heeft ook gevolgen voor de uitkomsten van andere groepen van bedrijven, namelijk de totale autobranche (SBI 45) en het aggregaat Autohandel en reparatie (SBI 451).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71997ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71997ned

Omzetindices en omzetontwikkelingen van de importeurs van nieuwe personenauto's. Basis gemiddelde maandomzet 2005=100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71997ned

Omzetindices en omzetontwikkelingen van de importeurs van nieuwe personenauto's. Basis gemiddelde maandomzet 2005=100