Dataset

Natura 2000 Habitattypekaarten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/16/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze laag bevat de habitattypekaarten (HK) en Leefgebiedkaarten (LG). Habitattypenkaarten bevatten de verspreiding van alle habitattypen in een Natura 2000-gebied in jaar xxxx met beschrijving van de habitattypekwaliteit (Goed / Matig / Slecht) per vlak/polygon. De Stikstofgevoelige Leefgebieden (LG-typenkaart) bevat de verspreiding van alle stikstofgevoelige leefgebieden (LG-type 01-14) in een Natura 2000-gebied

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ANATURA2000_HABITATTYPEN_EN_LEEFGEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

NATURA2000_HABITATTYPEN_EN_LEEFGEBIEDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Natura 2000 Habitattypekaarten

NATURA2000_HABITATTYPEN_EN_LEEFGEBIEDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Natura 2000 Habitattypekaarten

Data schemes

NATURA2000_HABITATTYPEN_EN_LEEFGEBIEDEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name bronbestand nvarchar type Bronbestand
name eigenaar nvarchar type Eigenaar
name nummer int type Nummer
name gebied nvarchar type Gebied
name habtype1 nvarchar type Habitat type 1
name habtypeomschr1 nvarchar type Habitat type omschrijving 1
name perc1 int type Percentage 1
name opp1 numeric type Opppervlakte 1
name ishd1 nvarchar type Instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) 1
name kwal1 nvarchar type Kwaliteit 1
name opm1 nvarchar type Opmerking 1
name habtype2 nvarchar type Habitat type 2
name habtypeomschr2 nvarchar type Habitat type omschrijving 2
name perc2 int type Percentage 2
name opp2 numeric type Opppervlakte 2
name ishd2 nvarchar type Instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) 2
name kwal2 nvarchar type Kwaliteit 2
name opm2 nvarchar type Opmerking 2
name habtype3 nvarchar type Habitat type 3
name habtypeomschr3 nvarchar type Habitat type omschrijving 3
name perc3 int type Percentage 3
name opp3 numeric type Opppervlakte 3
name ishd3 nvarchar type Instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) 3
name kwal3 nvarchar type 3
name opm3 nvarchar type Opmerking 3
name habtype4 nvarchar type Habitat type 4
name habtypeomschr4 nvarchar type Habitat type omschrijving 4
name perc4 int type Percentage 4
name opp4 numeric type Opppervlakte 4
name ishd4 nvarchar type Instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) 4
name kwal4 nvarchar type Kwaliteit 4
name opm4 nvarchar type Opmerking 4
name habtype5 nvarchar type Habitat type 5
name habtypeomschr5 nvarchar type Habitat type omschrijving 5
name perc5 int type Percentage 5
name opp5 numeric type Opppervlakte 5
name ishd5 nvarchar type Instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) 5
name kwal5 nvarchar type Kwaliteit 5
name opm5 nvarchar type Opmerking 5
name habtype6 nvarchar type Habitat type 6
name habtypeomschr6 nvarchar type Habitat type omschrijving 6
name perc6 int type Percentage 6
name opp6 numeric type Opppervlakte 6
name ishd6 nvarchar type Instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) 6
name kwal6 nvarchar type Kwaliteit 6
name opm6 nvarchar type Opmerking 6
name datum nvarchar type Datum
name methode nvarchar type Methode
name bron nvarchar type Bron

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Natura 2000 - Habitattypen en Leefgebieden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint