Dataset

Vaststelling Provinciaal Recreatievaarwegenplan 1984 van Zuid-Holland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Vaststelling Provinciaal Recreatievaarwegenplan 1984 van Zuid-Holland

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3AVAARWEGEN_RECREATIE_1984&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VAARWEGEN_RECREATIE_1984

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Vaststelling Provinciaal Recreatievaarwegenplan 1984 van Zuid-Holland

VAARWEGEN_RECREATIE_1984

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Vaststelling Provinciaal Recreatievaarwegenplan 1984 van Zuid-Holland

Data schemes

VAARWEGEN_RECREATIE_1984 feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name KLASSE nvarchar type Klasse
name NUMMER nvarchar type Nummer
name VAARWEGNAAM nvarchar type Vaarwegnaam

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Vaarnetwerkkaart 1984

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_veiligheid/MapServer

accessPoint