Dataset

Dikte kleidek

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/18/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart dikte kleidek is eveneens een product bij de veendiktekaart die in opdracht van de provincie Zuid-Holland door Alterra Wageningen UR (2016) is samengesteld. Voor het vaststellen van de dikte van het kleidek is gebruik gemaakt van profielbeschrijvingen die ook voor de veendiktekaart zijn gebruikt (De Vries, 1999). En als er geen profielen bekend waren, zijn ‘gemiddelde’ laagdiktes volgens de legenda bij de Bodemkaart aangehouden. Omdat de Bodemkaart informatie geeft tot 120 cm zijn kleipakketten die dikker zijn in een aparte klasse (>=120 cm) ingedeeld. De dikte van het kleidek is belangrijk voor de oxidatie van onderliggend veen.

De dikte van het kleidek geeft de kwetsbaarheid aan van oxidatie van onderliggend veen door grondwaterwerkzaamheden, diepe bewerking door (land)bouwmachines.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_DEKLAAG_DIKTE&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_DEKLAAG_DIKTE

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Dikte kleidek

BB_DEKLAAG_DIKTE

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Dikte kleidek

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Dikte kleidek in meters

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_algemene_bodemkaarten/MapServer

accessPoint