Dataset

Vaarweg - Verkeersspiegel

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/09/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Locaties van de verkeersspiegels langs de provincie vaarwegen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_VW_VERKEERSSPIEGEL&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_VW_VERKEERSSPIEGEL

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Vaarweg - Verkeersspiegel

ABS_VW_VERKEERSSPIEGEL

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Vaarweg - Verkeersspiegel

Data schemes

ABS_VW_VERKEERSSPIEGEL feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Beheerobjectomschrijving nvarchar type Beheerobjectomschrijving - code
name TRAJECT nvarchar type Vaarwegtraject
name TRAJECTDEEL nvarchar type Vaarwegtrajectdeel
name EIGENAAR nvarchar type Eigenaar
name BEHEERDER nvarchar type Beheerder
name OPMERKING nvarchar type Opmerking

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Verkeersspiegels

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_vaarweg_objecten/MapServer

accessPoint