Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Kasteelbiotopen globaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De nog zichtbare kasteelterreinen in de provincie zijn van grote betekenis voor de cultuurhistorie van Zuid-Holland. Ook vormen ze veelal - als met hun groene karakter - rustruimten in het stedelijk gebied. Om er voor te zorgen dat dit unieke culturele erfgoed niet verloren gaat, heeft de provincie een zogeheten ‘kasteelbiotoop‘ ingesteld. De kasteelbiotoop bestaat uit:

  • het kasteel/kasteelterrein zelf, in de vorm van ruïne, muurrestanten, een of meer bijgebouwen, omgracht terrein e.d.
  • het blikveld, de benodigde ruimte om het kasteel/kasteelterrein te kunnen ervaren
  • de basisstructuur waar het kasteel/kasteelterrein aan gekoppeld is: waterloop, weg, of beide
  • het eventuele koppelstuk en eventuele open ruimte tussen de kasteellocatie en de basisstructuur (bv. laan, grasveld)
  • de hoofdlijnen van de oorspronkelijke landschappelijke context
  • de restanten van een eventuele buitenplaatsperiode, voor zo ver ruimtelijk gerelateerd aan de kasteellocatie Globale kasteelbiotopen, vastgesteld door PS als onderdeel van de Visie op Zuid-Holland - Verordening Ruimte. Dit bestand betreft de buitengrens van de biotopen en heeft beschrijvende attributen van de biotoop.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_2015_BELEID_KASTEELBIOTOOP_GLOBAAL&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_2015_BELEID_KASTEELBIOTOOP_GLOBAAL

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Kasteelbiotopen globaal

CHS_2015_BELEID_KASTEELBIOTOOP_GLOBAAL

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Kasteelbiotopen globaal

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Kasteelbiotopen - globaal, Kasteelbiotopen - globaal, Namen kasteelbiotopen, Namen kasteelbiotopen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Nederzettingen/MapServer

accessPoint