Dataset

Natuurbeheerplan 2023 - Agrarisch Zoekgebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 21-06-2022 door GS. Deze laag is de bron voor Kaart 4 Leefgebied Open Grasland, Kaart 5 Leefgebied Open Akkerland en Kaart 6 Leefgebied Dooradering

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ANBP_2023_AGRARISCH_ZOEKGEBIED&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

NBP_2023_AGRARISCH_ZOEKGEBIED

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

NBP_2023_AGRARISCH_ZOEKGEBIED

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

NBP_2023_AGRARISCH_ZOEKGEBIED feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name agrarischNatuurType nvarchar type code van het agrarisch natuurtype
name agrarischNatuurTypeOmschr nvarchar type Omschrijving van het agrarisch natuurtype
name naam nvarchar type naam van het gebied
name deelgebied nvarchar type deelgebied waar het onder valt
name toegestaneBeheerFuncties nvarchar type toegestane beheerfuncties binnen het gebied
name toegestaneBeheerTypen nvarchar type toegestane beheertypen binnen het gebied
name identificatie nvarchar type unieke IMNA id
name beginTijd datetime2 type Datum dat het vlak is aangemaakt
name eindTijd datetime2 type einddatum van het vlak

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Kaart 4 Leefgebied Open Grasland, Kaart 5 Leefgebied Open Akkerland, Kaart 6 Leefgebied Dooradering

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_NBP_2023/MapServer

accessPoint