Dataset

Geluids- en geurhinder naar bron per provincie 2001/2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Geluids - en geurhinder naar bron. Naar landsdeel en provincie. 2001 / 2002 Gewijzigd op 20 november 2003. Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70695NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70695NED

Geluids - en geurhinder naar bron. Naar landsdeel en provincie.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70695NED

Geluids - en geurhinder naar bron. Naar landsdeel en provincie.