Dataset

Omgevingsverordening Noord-Brabant, Besluitgebiedsgrens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het bestand geeft de grenzen aan van het gebied waarbinnen de Omgevingsverordening Noord-Brabant geldt. Het bestand omvat heel de provincie Noord-Brabant. Alle gemeenten uit Noord-Brabant moeten daardoor bij het opstellen van omgevingsplannen, projectbesluiten en dergelijke aan de instructieregels in die Omgevingsverordening voldoen. Een deel van de instructies heeft betrekking op de verantwoording ofwel motivering zoals deze in de toelichting van een plan opgenomen moet worden. Een ander deel bepaalt concreet wat in een plan opgenomen moet worden, of wat er juist niet in opgenomen mag worden. De Omgevingsverordening bevat ook instructieregels voor de waterschappen en Gedeputeerde Staten. Daarnaast is er een hoofdstuk met regels die rechtstreeks naar de burger toe doorwerken en o.a. verboden, meldings- of vergunningplichten bevatten.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download