Dataset

Verkopen delfstoffenwinning (energie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Delfstoffenwinning (energiesector); verkopen binnenland, buitenland, totaal en naar producten; verkochte hoeveelheden aardgas en aardolie. 1990 - 2002; kw I 1990 - kw IV 2002; jan 1995 - feb. 2003. Gewijzigd op 14 januari 2004. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=07143

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/07143

Delfstoffenwinning (energiesector); verkopen binnenland, buitenland, totaal en naar producten; verkochte hoeveelheden aardgas en aardolie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/07143

Delfstoffenwinning (energiesector); verkopen binnenland, buitenland, totaal en naar producten; verkochte hoeveelheden aardgas en aardolie.