Dataset

Delfstoffenwinning, bedr. >= 100 werkn.; financiële en algemene geg.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 21/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De zogenaamde productiestatistieken (PS-en) worden in de huidige vorm al sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in financiële overzichten van exploitatie en Verlies en winst. Deze gegevens vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk in Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen aan Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden ze intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende statistische overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Deze publicatie bevat naast cijfers over aantal bedrijven en werkgelegenheid, financi%le cijfers over de opbrengsten en de lasten van industri%le bedrijven met 100 of meer personeelsleden op de loonlijst. De gegevens zijn ontleend aan de Productiestatistieken van de delfstoffenwinning.

Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar. Alleen bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt, zijn meegeteld. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd indien zij personeel in loondienst hebben. N.B.: De overige variabelen (omzet e.d.) hebben betrekking op alle bedrijven die gedurende het verslagjaar geheel of gedeeltelijk economisch actief waren. Hierbij tellen ook de bedrijven mee waarin minder dan 15 uur per week wordt gewerkt. Het is om deze redenen niet goed mogelijk om het gepubliceerde aantal bedrijven te relateren aan de overige variabelen, bijvoorbeeld voor het berekenen van bedrijfsgemiddelden.

Gegevens beschikbaar van 2000 t/m 2003 Frequentie: publicatie is stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie) Definitieve gegevens over het jaar 2003 zijn toegevoegd. Cijfers van voorafgaande perioden zijn niet bijgesteld (zie ook paragraaf 4, Releasepolicy).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70092ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70092ned

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de delfstoffenwinning met 100 of meer werknemers naar SBI.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70092ned

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de delfstoffenwinning met 100 of meer werknemers naar SBI.