Dataset

Detailhandel; omzetontwikkeling, SBI'93, 2000 - 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de detailhandel. De omzet is uit te splitsen naar waarde, prijs en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaardbedrijfsindeling 1993 van het CBS.

De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven. Bij een aantal branches ontbreken waarde en/of prijs- en volumegegevens omdat de informatie onvoldoende betrouwbaar wordt geacht.

Gegevens beschikbaar van: 2000 - 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2009:

Nagekomen respons over de maanden augustus 2008 tot en met december 2008 is doorgevoerd in de uitkomsten. De omzetontwikkeling is in de meeste branches van de detailhandel nauwelijks gecorrigeerd (enkele tienden van een procentpunt).

Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.

  • Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
  • Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergeljkbaar met voorgaande jaren.

Het CBS heeft daarom een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70700ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70700ned

Omzet-, prijs- en hoeveelheid-indices en stijgings-,c.q. dalings- percentages in de detailhandel (SBI'93).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70700ned

Omzet-, prijs- en hoeveelheid-indices en stijgings-,c.q. dalings- percentages in de detailhandel (SBI'93).