Dataset

Detailhandel; omzet, regio, 2013-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de omzet van de detailhandel uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie). De cijfers zijn beschikbaar voor een aantal branches in de detailhandel volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008, afdeling 47). Kleine verschillen zijn mogelijk tussen de uitkomsten in deze tabel en de tabel met jaarcijfers over de detailhandel (zie voor meer informatie paragraaf 3). Deze tabel is stopgezet per 12 januari 2018. Er is een nieuwe tabel vanaf 2016 met omzet per regio, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf 2013 tot en met 2014.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 28 maart 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83308NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83308NED

Omzet detailhandel naar schoenen, drogisterij, consumenten-, en recreatie artikelen, markt e.d. naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008) en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83308NED

Omzet detailhandel naar schoenen, drogisterij, consumenten-, en recreatie artikelen, markt e.d. naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008) en regio