Dataset

Kerncijfers detailhandel per SBI.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt een overzicht gegevens van een aantal kernvariabelen voor diverse detailhandelbranches. Naast het aantal bedrijven en werkzame personen wordt de netto-omzet gegeven alsmede een procentuele verdeling van de belangrijkste kosten en resulaten.

Gegevens beschikbaar vanaf 1993 tot en met 1999.

Deze tabel is stopgezet per 28 oktober 2002.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7329DHJ

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7329DHJ

Bedrijven, werkzame personen, netto - omzet in mld.euro, bruto-winst, exploitatiekosten e.d. in procenten van de omzet,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7329DHJ

Bedrijven, werkzame personen, netto - omzet in mld.euro, bruto-winst, exploitatiekosten e.d. in procenten van de omzet,