Dataset

Medische contacten, opnamen, medicijnen; leeftijd, geslacht, 2010-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over de contacten van Nederlandse bevolking met zorgverleners, over ziekenhuisopnamen en over medicijngebruik. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten:

  • contacten met huisarts
  • contacten met specialist
  • contacten met tandarts
  • contacten met fysiotherapeut/oefentherapeut
  • contacten met alternatieve genezer
  • ziekenhuisopnamen, met en zonder overnachting
  • medicijngebruik, zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 28 januari 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81178ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81178ned

Huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, ziekenhuisopname, leeftijd, geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81178ned

Huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, ziekenhuisopname, leeftijd, geslacht.