Dataset

Indicatoren over onderwijs; jongeren 0 tot 25 jaar, regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over een selectie van onderwerpen m.b.t. onderwijs van jongeren uit de Landelijke Jeugdmonitor. De onderwerpen zijn uitgesplitst naar regio. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief met uitzondering van enkele indicatoren:

  • Onderwijsdeelname, 2022/'23;
  • Geslaagden, 2021/'22;
  • Voortijdige schoolverlaters, 2021/'22

Wijzigingen per 22 september 2023:

  • Voor onderwijsdeelname zijn voor 2022/’23 de voorlopige cijfers toegevoegd en de cijfers voor 2021/’22 zijn bijgesteld van voorlopig naar definitief;
  • Voor geslaagden zijn voor 2021/'22 de voorlopige cijfers toegevoegd en de cijfers voor 2020/'21 zijn bijgesteld van voorlopig naar definitief;
  • Voor voortijdige schoolverlaters zijn voor 2021/'22 de voorlopige cijfers toegevoegd en de cijfers voor 2020/'21 zijn bijgesteld van voorlopig naar definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2024 verwacht.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20276NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20276NED

Deelname, voortgezet, havo, vwo, vmbo, wo, geslaagden, hbo Vsv, voortijdig schoolverlaters, achterstandsleerlingen, jeugd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20276NED

Deelname, voortgezet, havo, vwo, vmbo, wo, geslaagden, hbo Vsv, voortijdig schoolverlaters, achterstandsleerlingen, jeugd