Dataset

Indicatoren over jongeren en gezin; jongeren 0 tot 25 jaar, regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/15/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over een selectie van onderwerpen m.b.t. jongeren en gezin uit de Landelijke Jeugdmonitor. De onderwerpen zijn uitgesplitst naar regio. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief met uitzondering van:

  • Kinderen met kans op armoede, 2022

Wijzigingen per 15 maart 2024:

  • Voor ‘Kinderen met kans op armoede’ zijn de voorlopige cijfers over 2021 vervangen door definitieve cijfers en zijn de definitieve cijfers over 2022 toegevoegd;

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het verschilt per indicator wanneer nieuwe cijfers beschikbaar komen.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20273NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20273NED

Jeugd, echtscheiding, eenoudergezinnen, bijstandsgezin, kindertal Groene druk, tienermoeders, prognose, armoede, sociaal minimum

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20273NED

Jeugd, echtscheiding, eenoudergezinnen, bijstandsgezin, kindertal Groene druk, tienermoeders, prognose, armoede, sociaal minimum