Dataset

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium netwerkschematisaties nodes (rws)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

in Figuur 3 geeft de pijl de richting van de benedenstroomse knoop. Dit betekent niet dat dit de enige mogelijke stromingsrichting is. Iedere tak heeft twee kenmerken: de capaciteit van de tak in bovenstroomse richting en de capaciteit van de tak in benedenstroomse richting.

Landing page: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-per/watermanagement/watermanagement/nhi/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/5cc7f9a3-997f-4932-a20c-6c4afd795700/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

dmnodes

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nationaal_hydrologisch_instrumentarium/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

nationaal_hydrologisch_instrumentarium:dmnodes

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nationaal_hydrologisch_instrumentarium/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads