Dataset

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) - netwerkschematisatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 01/21/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze dataset van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium bevat de nodes en links voor grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge omstandigheden en is gebruikt in het Deltamodel en een operationeel landelijk model voor actuele droogte. Het NHI richt zich ook op regionale analyse van het grond- en oppervlaktewatersysteem door samenwerking van o.a. waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. In de data wordt de richting van de benedenstroomse knoop gemeld. Dit betekent niet dat dit de enige mogelijke stromingsrichting is. Iedere tak heeft twee kenmerken: de capaciteit van de tak in bovenstroomse richting en de capaciteit van de tak in benedenstroomse richting.

Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/hy-n.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

dmnodes

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/nhi/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

dmlinks

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/nhi/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) - netwerkschematisatie

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/nhi/atom/index.xml

accessPoint