type-icon

Dataset

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, 2003-2012

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 31/01/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de bedrijfstak informatie en communicatie (SBI sectie J). Deze ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar van: 1e kwartaal 2003 tot met 4e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede, derde, vierde kwartaal en het jaar 2012 zijn voorlopig. De cijfers over alle verslagperioden daarvoor zijn definitief. Aangezien de tabel is stopgezet, worden de voorlopige cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 juni 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet en voortgezet als 'Informatie en communicatie; omzetontwikkeling index 2010 = 100'. Zie ook paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 28 juni 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80065ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80065ned

Omzetindexcijfers en omzetontwikkelingen in de informatie- en communicatiebranche

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80065ned

Omzetindexcijfers en omzetontwikkelingen in de informatie- en communicatiebranche