Dataset

Smeermiddelen; afleveringen, toepassingsgebied, 2000 - 2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens voor de periode 2000 tot en met 2003 van de overige binnenlandse afleveringen van minerale-; halfsynthetische- en synthetische smeeroliën (eindproducten) en smeervetten in het Binnenland, inclusief de accijnsgoederenplaats (AGP)/Douane-entrepôt naar toepassingsgebied.

Gegevens beschikbaar: Vanaf: 2000 1e kwartaal

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagperiode 2003 4e kwartaal zijn definitief.

Wijziging per 11 oktober 2005 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37331

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37331

Totaal, smeermiddelen (mineraal en synthetisch) en smeervetten. Wegverkeer, transportsector, binnenvaart, landbouw, industrie, overig.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37331

Totaal, smeermiddelen (mineraal en synthetisch) en smeervetten. Wegverkeer, transportsector, binnenvaart, landbouw, industrie, overig.