Dataset

Hondenlosloopterreinen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 06/24/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Binnen de bebouwde kom horen honden te worden aangelijnd. In Eindhoven zijn er echter ook meerdere locaties waar honden wel los mogen lopen. Dergelijke hondenlosloopterreinen zijn onderdeel van deze dataverzameling.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/hondenlosloopterreinen/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Hondenlosloopterreinen - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name ID code id type double description
name STADSDEEL code stadsdeel type text description Naam van het stadsdeel waarin het hondenlosloopterrein ligt.
name BUURT_CODE code buurt_code type int description Code waarmee de buurt waarin het hondenlosloopterrein ligt geïdentificeerd kan worden. De verschillende buurten en bijbehorende codes zijn hier terug te vinden: buurthttps://data.eindhoven.nl/explore/dataset/buurten/information/
name BUURT code buurt type text description Naam waarmee de buurt waarin het hondenlosloopterrein ligt geïdentificeerd kan worden. De verschillende buurten en bijbehorende codes zijn hier terug te vinden: buurthttps://data.eindhoven.nl/explore/dataset/buurten/information/
name STRAAT code straat type text description Straatnaam nabij de locatie waar het hondenlosloopterrein ligt.
name EIGENAAR code eigenaar type text description Gemeentelijke eigenaar van het hondenlosloopterrein. BOR: Beheer Openbare Ruimte. Let op: zegt alleen wat over de grootste gemeentelijk eigenaar binnen het object, niet over daadwerkelijke volledige eigendom (dit zegt niks over perceeleigendom, het kan bijv. zo zijn dat de geometrie van het terrein voor maar 40% binnen perceel in eigendom valt van de vermeldde partij).
name BEHEERDER code beheerder type text description Gemeentelijke beheerder van het hondenlosloopterrein. BOR: Beheer Openbare Ruimte.
name HOOFD_CATEGORIE code hoofd_categorie type text description
name CATEGORIE code categorie type text description Categorie openbare ruimte, in dit geval vooraf gefilterd. De waarde is hier dus altijd "Honden Losloop Terrein".
name AANLEG_JAAR code aanleg_jaar type int description
name TERREIN_HELLING code terrein_helling type text description
name STREEF_HOOGTE code streef_hoogte type int description
name TECHN_KWAL code techn_kwal type text description Kwaliteitsindicator van het terrein.
name MAATREGEL code maatregel type text description Onderhoudsmaatregel in het kader van het beheer van het hondenlosloopterrein, bijvoorbeeld: "hoe en hoe vaak wordt gemaaid als hier sprake van is?"
name OPPERVLAKTE code oppervlakte type double description
name SHAPE.AREA code shape_area type double description
name SHAPE.LEN code shape_len type double description
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description Geometrie (polygoon) die de ligging van het hondelosloopterrein beschrijft
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description Geometrie (punt) die de ligging van het hondenlosloopterrein beschrijft