Dataset

BRT (Top10)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Basisregistratie Topografie (BRT) is een objectgericht kaartbestand dat ten grondslag ligt aan een landsdekkende topografische kaart met een schaal 1:10 000.

Deze data wordt centraal bijgehouden en u kunt deze data raadplegen en downloaden via:

Zoek vervolgens op de term "BRT"

U kunt ook kiezen om de BRT uit een mapservice te halen. De volgende service biedt dit aan in de projectie RDnew:

https://basisregistraties.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/BRT/BRT_TOP10NL/MapServer

en de volgende in de projectie WGS84:

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/brt-top10/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.