Dataset

Caribisch NL, Bonaire; internationale handel; invoer en uitvoer, 2004-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde en de handelsbalans van Bonaire weer. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification). Tevens is een indeling kapitaalgoederen en consumentengoederen opgenomen. Bonaire is per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2009.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 12 november 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80576ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80576ned

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo van Bonaire (caribisch Nederland) SITC (secties) en kapitaal-/consumentengoederen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80576ned

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo van Bonaire (caribisch Nederland) SITC (secties) en kapitaal-/consumentengoederen