Dataset

Gereedgekomen woningen; gemiddelde doorlooptijd, projectgrootte, 1995-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de Woningstatistiek. In deze tabel wordt de gemiddelde doorlooptijd en de projectgrootte van gereedgekomen woningen gepubliceerd. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdeel en provincie.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers Definitief.

Wijzigingen per 11 april 2012: Geen, deze tabel is stopgezet na de publicatie van de cijfers over 2011.

Reden van stopzetting: De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012: zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71400ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71400ned

Gereedgekomen woningen, gemiddelde doorlooptijd in maanden, projectgrootte, per provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71400ned

Gereedgekomen woningen, gemiddelde doorlooptijd in maanden, projectgrootte, per provincie