Dataset

Kosten grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gemaakte kosten in de sector grond-, water- en wegenbouw op kwartaal basis van totaal Nederland onderverdeeld naar functie en opdrachtgevers rijk, lagere publiekrechtelijke lichamen en particuliere bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1989 Frequentie: stopgezet met ingang van 1 januari 2004

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7001GWW

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7001GWW

Gemaakte kosten GWW - werken totaal, klein onderhoud en kapitaalswerken, uitgevoerd in eigen beheer of uitbesteed.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7001GWW

Gemaakte kosten GWW - werken totaal, klein onderhoud en kapitaalswerken, uitgevoerd in eigen beheer of uitbesteed.