Dataset

Bouw; toegevoegde waarde (SBI 2008), jan 2005 - apr 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid. Dit is een productie-indicator voor de bouwnijverheid. Deze indicator beoogt de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43) weer te geven. De cijfers zijn aangepast aan de Nationale rekeningen 2012 en de Kwartaalrekeningen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De volumemutaties zijn mutaties ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar. De volume-indexcijfers hebben als basis 2010 = 100.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005 - april 2014

Frequentie: per maand.

Status van de cijfers De cijfers sluiten aan op de cijfers over de toegevoegde waarde in de Kwartaalrekeningen en de Nationale (jaar-)rekeningen. Hierdoor hebben de cijfers geruime tijd een voorlopig karakter. De aansluiting op de Nationale jaarrekeningen betreft achtereenvolgens de Voorlopige, Nader Voorlopige en Definitieve raming.

Voor de kwartaalcijfers betreft het aansluiting bij de uitkomsten van zowel de eerste ('flash') raming van de Kwartaalrekeningen, 6 weken na afloop van een verslagkwartaal en van de tweede ('reguliere') raming, die circa 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd wordt. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw maandcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Wijzigingen per 23 juli 2014: Geen, deze tabel wordt stopgezet per 23 juli 2014 en is voortgezet door de tabel "Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010 = 100". Zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 16 juli 2013: Revisie De cijfers over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid zijn aangepast aan de uitkomsten van de Nationale rekeningen 2012 en de bijbehorende Kwartaalrekeningen. Hierdoor zijn de indices en jaar-op-jaarontwikkeling over 2010 (Definitief), 2011 (Nader Voorlopig) en 2012 (Voorlopig) veranderd. Doordat 2010 het basisjaar is, zijn ook de indices tot en met 2009 gewijzigd. De jaar-op-jaarontwikkeling blijft in deze jaren (vrijwel) ongewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, de tabel is stopgezet per 23 juli 2014.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81987NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81987NED

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010 = 100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81987NED

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010 = 100