Dataset

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, 2015=100, 2005-2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/01/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel is stopgezet in verband met een verlegging van het basisjaar van het jaar 2015 naar 2021.

Deze tabel bevat cijfers over de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bouwnijverheid. Volgens de Standaardbedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008) is de bouwnijverheid SBI 41-43. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met december 2023.

Status van de cijfers De cijfers worden consistent gemaakt met de cijfers over de toegevoegde waarde van de kwartaalrekeningen zodra deze beschikbaar zijn. Bij de publicatie van de laatste maand van een kwartaal, zijn er nog geen reguliere kwartaalramingen beschikbaar van nationale rekeningen. Hierdoor kunnen de cijfers van de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid in deze tabel afwijken van de toegevoegde waarde cijfers van nationale rekeningen. De reeks is definitief tot en met 2020 en voorlopig vanaf 2021. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. Voor de kwartaalcijfers betreft het aansluiting bij de uitkomsten van zowel de eerste ('flash') raming van de kwartaalrekeningen, 6 weken na afloop van een verslagkwartaal en van de tweede ('reguliere') raming, die circa 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd wordt. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw maandcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Wijzigingen per 01-05-2024 De cijfers van december 2023 zijn toegevoegd en de cijfers van oktober 2023 t/m november 2023 kunnen zijn bijgesteld en de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 18-07-2023 De jaarlijkse wijzigingen van nationale rekeningen zijn doorgevoerd en de cijfers van januari 2020 t/m april 2023 kunnen zijn bijgesteld. Ook zijn de cijfers van mei 2023 toegevoegd. De cijfers van 2020 hebben vanaf nu de status 'definitief'.

Wijzigingen per 16-03-2021 De cijfers van januari 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van oktober t/m december 2020 zijn bijgesteld. De voor werkdag en seizoen gecorrigeerde cijfers leveren wij vanaf heden aan Eurostat. In paragraaf 3 staat een link naar de desbetreffende tabel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in juni van 2018 een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2021=100". Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84294NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84294NED

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84294NED

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100