Dataset

Relatiebeleving; personen over de relatie tussen de ouders, 1998

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Personen (steekproef) in Nederland die niet meer in het ouderlijk huis wonen over de relatie tussen de ouders toen ze nog thuis woonden, 1998.

De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming 1998.

De respondenten bestaan uit zelfstandig wonende personen van 18 tot 53 jaar die in een twee oudergezin zijn opgegroeid. Personen waarvan één van de ouders is overleden toen zij nog thuis woonden of die altijd bij één ouder zijn opgegroeid zijn uitgesloten.

De percentages in de tabel moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Vooral als het relatief kleine aantallen respondenten betreft. Bij de interpretatie van de ercentages uit steekproefonderzoek moet men rekening houden met het feit dat de uitkomsten niet een exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie, waaruit de steekproef is getrokken. Een aantal oorzaken zoals non-response en toevallige steekproeffouten zijn hiervan de oorzaak. Dit betekent dat er marges rond de steekproefpercentages liggen.

Gegevens beschikbaar alleen: 1998.

Status van de cijfers: Eenmalig Onderzoek Gezinsvorming (OG) 1998

Wijziging per 6 december 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70167NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70167NED

Meerderjarigen (18 - 52 jaar) die niet meer in het ouderlijk huis wonen overde relatie tussen de ouders toen ze nog thuis woonden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70167NED

Meerderjarigen (18 - 52 jaar) die niet meer in het ouderlijk huis wonen overde relatie tussen de ouders toen ze nog thuis woonden