Dataset

Grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand maakt onderdeel uit van de Provinciale Milieuverordening (tranche 8) en is vastgesteld door Provinciale Staten op 18 november 2013. Besluitnummer "voordracht 68". In Noord-Holland kennen we drie zones ten behoeve van de bescherming van drinkwater; waterwingebied (60-dagen zone), grondwaterbeschermingsgebied I (25-jaar zone) en grondwaterbeschermingsgebied II (100- / 200-jaar zone). Binnen grondwaterbeschermingsgebieden gelden diverse gebruiksbeperkingen (zoals benoemd in de PMV) om zodoende het drinkwaterbelang te beschermen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoapps.noord-holland.nl/waf/thumbnails/Grondwaterbeschermingsgeb.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

oi_dataservice_alg:Grondwater_Beschermingsgebieden_Noord-Holland

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

Grondwater_Beschermingsgebieden_Noord-Holland23180

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint