Dataset

zuiderzeewerken_polders

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Polders en dijken die aangelegd zijn in het kader van de Zuiderzeewerken

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/e50ca35c-8058-4a1b-98e0-e114fb5c1ee2/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

zuiderzeewerken

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/zuiderzeewerken/MapServer

accesPoint

zuiderzeewerken

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/zuiderzeewerken/FeatureServer

accesPoint

zuiderzeewerken_polders

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zuiderzeewerken/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

zuiderzeewerken:zuiderzeewerken_polders

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zuiderzeewerken/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads