Dataset

Dataset Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Informatiehuis Water (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
  • Water
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) geeft een landelijk overzicht waar alle primaire waterkeringen (zowel dijken, dammen en duinen, als ook kunstwerken) met bijbehorende dijktraject normering liggen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/fa4cc54e-26b3-4f25-b643-59458622901c/attachments/Normering_%20Waterveiligheidsportaal.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

nbpw:dijktrajecten

OGC:WFS Publiek domein

https://waterveiligheidsportaal.nl/geoserver/nbpw/ows/wfs?version=1.1.0&request=GetCapabilities

dijktrajecten

Documentation

Waterveiligheidsportaal

HTML Publiek domein
Download: https://www.waterveiligheidsportaal.nl

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. De waterwet 2017 staat daarbij centraal. De volgende partijen zijn hierbij betrokken: de keringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB).