Dataset

Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Er zijn cijfers beschikbaar over het aantal bedrijven met innovaties en welk type innovatie het betrof. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over de ontwikkeling van deze innovaties en of de innovaties nieuw voor de markt waren.

De gegevens zijn het resultaat van een tweejaarlijkse innovatie enquête die wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Een enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2016 tot en met 2018 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Deze tabel wordt hier gepubliceerd als onderdeel van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016-2018.

Status van de cijfers: De cijfers over verslagperiode 2016-2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 februari 2023: De definitieve cijfers over 2018-2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 worden de cijfers over 2020-2022 gepubliceerd.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48065NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48065NED

Productinnovatie, procesinnovatie, ontwikkeling bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48065NED

Productinnovatie, procesinnovatie, ontwikkeling bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)