Dataset

Werknemers; fysieke arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden en de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar AZW branches (SBI 2008). Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding, beeldschermwerk, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid. De gegevens zijn uit te splitsen naar (sub)branche, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo. Zie paragraaf 3.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022. Zie paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 augustus 2023: Binnen het onderwerp “Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022)” is “Besmettingskans” uitgebreid met de verschillende bronnen voor besmetting (patiënten, andere mensen, dieren, water, onderzoeksmateriaal, ander materiaal).

Wijzigingen per 23 mei 2023: De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd. In 2022 is de vraagstelling over het werken met gevaarlijke stoffen gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 2 juni 2022: Jaarcijfers over 2021 zijn toegevoegd. De cijfers voor 2014 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd. Bij de vorige versie zijn in de jaren 2014 tot en met 2020 per abuis personen met SBI-code “88990” meegeteld tot de branche Jeugdzorg, terwijl onderliggende SBI-codes tot verschillende branches kunnen worden gerekend. Met deze correctie worden personen met SBI-code 88990 niet meer tot de Jeugdzorg meegeteld (maar tot niet-AZW). Daarnaast werden in de cijfers van het jaar 2020 nog een aantal “brede” SBI-codes geteld tot specifieke AZW-branches, terwijl de onderliggende SBI-codes tot verschillende branches kunnen worden geteld. Ook de personen met deze brede SBI-codes worden in deze versie niet meer meegeteld tot de AZW-branches.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24122NED

Fysieke arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid AZW-branches, bedrijfstak

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24122NED

Fysieke arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid AZW-branches, bedrijfstak