Dataset

Verkenningenkaart zoet water

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water heeft de provincie in nauwe samenwerking met het waterschap en in overleg met de stakeholders deze 1e versie van de verkenningenkaart voor regionale watergebruikers uitgewerkt.

De kaart bestaat uit drie delen.

  • De huidige situatie qua zoetwaterbeschikbaarheid.

  • Een beeld van lopende verkenningen gericht op aanvullende mogelijkheden. Binnen het Zeeuws Deltaplan Zoet Water worden deze verkenningen verder uitgewerkt.

  • Een overzicht van de projecten in het kader van de Proeftuin Zoet Water.

Deze kaart is een 'levend' instrument: Zodra meer informatie bekend is, wordt de kaart hiermee bijgewerkt.

De kaart is een bundeling van beschikbare informatie, maar vervangt niet de officiële kaarten die bij de provinciale verordening of waterschapskeur horen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/visie/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=visie%3Aext_vis_zoewtr&bbox=13603.6587271998%2C357811.937674968%2C84646.4245528956%2C419808.543000009&width=768&height=670&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ext_vis_zoewtr

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/visie/wms?request=GetCapabilities

Zoet water situatiekaart

ext_vis_zoewtr

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/visie/wms?request=GetCapabilities

Zoet water situatiekaart