Dataset

Hoogtecontour 2m NAP

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Er is geen beschrijving van deze dataset beschikbaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

OpenData:hoogtecontour_2m_plus

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wms

2m_plus_hoogtecontour

hoogtecontour_2m_plus

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

2m_plus_hoogtecontour

Data schemes

Feature catalogus hoogtecontour_2m_NAP

JSON Publiek domein
name code type description
name Global ID code GUID type VARCHAR description Global ID
name status hoogtecontour code HEA_KWKSTATU type VARCHAR description De status van het peilgebied. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig.
name omschrijving code HEA_OSMOMSCH type VARCHAR description Omschrijving van het contour, dijkring of 2m + NAP hoogte contourlijn
name brongegevens code HEA_GEGBRON type VARCHAR description Bron hoogtecontour (AHN X)
name datum vastgesteld code HEA_DTM_VASTGESTELD type DATE description De datum waarop de contour is vastgesteld.
name datum object aangemaakt code CREATED_DATE type DATE description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database.
name datum object gewijzigd code LAST_EDITED_DATE type DATE description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast.
name datum kopie bronsysteem code DATUM_LAADACTIE_ETL type DATETIME description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem.
name Primary Key code RECID type NUMERIC description Primary Key