Dataset

Huishoudens; aantal dagen en uren formele opvang per week, 2005-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over het gebruik van formele kinderopvang in huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar. Alleen huishoudens waar ten minste één van de ouders 12 uur of meer per week werkt, zijn meegenomen. Er is gevraagd op hoeveel dagen per week en voor hoeveel uur per week doorgaans van deze opvang gebruik wordt gemaakt.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71507ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71507ned

Gebruik formele opvang in huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71507ned

Gebruik formele opvang in huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar