Dataset

Provinciale omgevingsverordening, aangewezen rustgebied voor ganzen (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 12/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Bijlage VIII uit Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 december 2016, kenmerk VTH/2016005200, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten inzake vaststelling van de 16e wijzigingstranche van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_POV_RUSTGEBIED_GANZEN_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Provinciale omgevingsverordening, aangewezen rustgebied voor ganzen (historie)

GBI_POV_RUSTGEBIED_GANZEN_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Provinciale omgevingsverordening, aangewezen rustgebied voor ganzen (historie)