Dataset

Provinciale omgevingsverordening, aangewezen rustgebied voor ganzen (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bijlage VIII uit Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 december 2016, kenmerk VTH/2016005200, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten inzake vaststelling van de 16e wijzigingstranche van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.POV_RUSTGEBIED_GANZEN_V.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads