Dataset

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Wegpanorama (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7). Als kernkwaliteiten worden aangewezen de themas en gebieden zoals die zijn neergelegd op de bij deze verordening behorende kaart D7 (Kernkwaliteit landschap). Bij deze kaart geldt dat van een provinciaal belang alleen sprake is in de situaties zoals in de omgevingsvisie (hoofdstuk 4) omschreven.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads